กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานนักเรียนจำนวน 2 พรรค ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้แก่ เบอร์ 1 พรรค รบ พบเพื่อพัฒนา ได้รับคะแนนเสียงจากนักเรียนมากที่สุด ทางโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์ ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Sunday, August 23, 2020