กิจกรรมโครงงานคุณธรรมห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดย คุณวิจิตร ณรงค์อินทร์ ประธานวัฒนธรรมตำบลจอมบึง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด