กิจกรรม เปิดโลกอนุบาลสู่การเรียนรู้(Project Approach) และ กิจกรรม ชม ช้อป ชิม ตลาดนัดนักเรียน

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรม เปิดโลกอนุบาลสู่การเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และ กิจกรรม ชม ช้อป ชิม ตลาดนัดนักเรียน เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และมีความสุขในการเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง