ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำหนังสือสวดมนต์

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำหนังสือสวดมนต์ โดยมีสะพานบุญร้านดินสอสีเงิน ส่งมอบหนังสือจำนวน​ ๒๐๕ เล่ม ให้นักเรียนได้ใช้สวดมนต์

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓โรงเรียนอนุบาลจอมบึงขอขอบคุณคณะผู้จัดทำหนังสือสวดมนต์โดยมีสะพานบุญร้านดินสอสีเงิน ส่งมอบหนังสือจำนวน​ ๒๐๕ เล่ม ให้นักเรียนได้ใช้สวดมนต์

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Tuesday, July 28, 2020