ขอขอบคุณเทศบาลตำบลจอมบึงที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมรถเก็บเศษใบไม้

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลจอมบึงที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมรถเก็บเศษใบไม้ มาช่วยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564