ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ที่ให้ความอนุเคราะห์ ทีมช่างมาช่วยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1054364668323375