ขอพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1