ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรทัย ชาลี

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรทัย ชาลี ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1