คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อพรม นวนนาง บิดาคุณครูวิชัย นวนนาง ณ บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทางโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูวิชัย ที่สูญเสียคุณพ่อมา ณ ที่นี้ด้วย