งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมส่งการแสดงของนักเรียน 1.ชุดระบำดอกบัว 2.ชุดรำบายศรีสู่ขวัญ 3.ชุดคีตะมวยไทย และส่งประกวดร้องเพลงส่วนราชการ โดยคุณครูฎารัตน์ ชายเมือง เนื่องในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 16 ณ เวที่กลาง หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี