ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชจอมบึง เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1137769696649538