ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1124270117999496