นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน กล่าวอำลานักเรียน

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ที่มาร่วมฝึกประสบการณ์ในการสอนนักเรียน โดยตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวอำลานักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง