นายอำเภอจอมบึงตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ รองปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง สมาชิก อส. ร่วมกันตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อดูสถานที่ อาคารที่ถูกกลุ่มลิงถ้ำจอมพล เข้าทำลายหลังคาห้องอาหารโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้รายงานขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไปแล้ว ทางอำเภอจอมบึงได้ประสานแจ้งให้เทศบาลตำบลจอมบึง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยอุทยานถ้ำจอมพล และชุมชนจัดประชุมหามาตรการป้องกันลิง และจัดชุดจิตอาสาช่วยเหลือด้านแรงงาน ถ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ส่งวัสดุอุปกรณ์มาให้ต่อไป