นายอำเภอจอมบึง เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ต้อนรับวันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ หมั่นไชย ปลัดอาวุโส อำเภอจอมบึง นายสุระ เอติญัติ สาธารณสุขอำเภอจอมบึง นายวรพล อาศน์สุวรรณ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจอมบึง นายเสกสรรค์ สุฉันทบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมบึง ปลัดจณิสตา อินทรสุวรรณโณ นางคนิศร ทองเอีย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เทศบาลตำบลจอมบึง และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ร่วมกันออกตรวจประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยการต้อนรับจาก ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล และคณะครูทุกท่าน ทุกชั้นเรียน พบว่าโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ได้แก่
– มีจุดคัดกรองวัดไข้
– มีอ่างล้างมือ ตามจุดต่างๆทุกอาคาร
– มีแอลกอฮอล์เจลครบทุกห้องเรียน
– มีจุดเช็คอิน/เช็คเอ้าท์ไทยชนะ
– มีจุดมาร์ค การเว้นระยะห่างทั้งทางเดิน /ห้องน้ำ /โรงอาหาร และในห้องเรียน
บริเวณทั่วไปในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ทั้งนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 500 คน
พร้อมนี้ นายอำเภอจอมบึง ได้มอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 700 ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 500 ชิ้นด้วย จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ต้อนรับวันเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Wednesday, July 1, 2020