ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา และรับฟังคำแนะนำการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง