ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาและวงราชการที่เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง