ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา รวมถึงให้คำแนะนำการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานที่ร่วมมือกันทำงานใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และมอบของขวัญให้กับคณะครูที่เกิดในเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง