ประชุม Professional Learning Community(PLC)

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563

คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ประชุม Professional Learning Community(PLC) การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยระดับอนุบาล,กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบป.6, แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 และแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง