ผอ.สพป.รบ 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อดูความพร้อมและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Friday, July 3, 2020