“ผูกพัน สัญญาใจ ผูกสายใย มุทิตา”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดพิธีมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 “ผูกพัน สัญญาใจ ผูกสายใย มุทิตา” ซึ่งในปีนี้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณครูสุรีรัตน์ เจริญศรี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ คุณครูสุรีรัตน์ เจริญศรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Wednesday, September 30, 2020