ผู้แทนคณะครูร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ครูเกษม ลินลา ครูอรทัย ชาลี ครูพิลาวรรณ จันทะเน ครูฎารัตน์ ชายเมือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ครูเกษม ลินลา ครูอรทัย ชาลี ครูพิลาวรรณ จันทะเน…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Tuesday, July 28, 2020