พระครูธรรมธรมานัส ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดปากช่อง มาบรรยายธรรม

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

พระครูธรรมธรมานัส ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดปากช่อง ได้มาบรรยายธรรม ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 ปี 2563 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1124226894670485