พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ และเป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง