พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี