พิธีมุทิตาจิตให้แก่ คุณครูกฤติกา ทองอินทร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งย้าย

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดพิธีมุทิตาจิตให้แก่ คุณครูกฤติกา ทองอินทร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองคูขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลจอมบึง