พิธียกเสาเอกอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1148489338910907