พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง #ศิษย์ดีเพราะมีครู