ภาพบรรยากาศการต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ คุณครูยุพิน สุขพานิช

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ คุณครูยุพิน สุขพานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว ในโอกาสที่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ “ครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1150915462001628