มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับตำรวจสายงานจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมบึง

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563

คุณครูสุรีรัตน์ เจริญศรี ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับตำรวจสายงานจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมบึง นำโดย ร.ต.อ.สถาพร บุญนาค ร.ต.อ.สุเทพ โพธารส ร.ต.ต.ไพฑูรย์ ทองลิ่ม ร.ต.ต.สุรศักดิ์ จันทนสูตร ด.ต.บุญสม บุญรอด