มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และตัวแทนคณะครู ร่วมมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง