มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanbjombung.jombung%2Fposts%2F1005414773218365&width=500″ width=”500″ height=”702″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>