มอบเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562