รองผอ.สพป.รบ 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อดูความพร้อมและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Thursday, July 2, 2020