รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการ ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563

เด็กชายกิตตินันท์ วงศ์ประชารักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการ ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓เด็กชายกิตตินันท์ วงศ์ประชารักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Tuesday, August 18, 2020