ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายธีรพณ ทองลิ่ม ในโอกาสที่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง นายสวาท ชะนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายบุญส่ง เฮงประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึงและคณะครูโรงเรียนบ้านพุแค ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายธีรพณ ทองลิ่ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างปูน ชั้น 4 โรงเรียนบ้านพุแค ในโอกาสที่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ “โรงเรียนอนุบาลจอมบึง” ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง