ร่วมบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โดย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ สภากาชาดไทย…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Saturday, August 15, 2020