ร่วมเดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านรอบโรงเรียนร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมเดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านรอบโรงเรียนร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยโรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563
#เชิญชวนผู้ปกครองร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กด้วยนะครับ
#ขอบคุณครับ