ร่วมแสดงความยินดีและอำลา ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมแสดงความยินดีและอำลา ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2