ร่วมแสดงความยินดี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นามสัมฤทธิ์ แสงทอง เข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นามสัมฤทธิ์ แสงทอง เข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Friday, October 9, 2020