วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ครูนิธิศ พวงคำไพโรจน์ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง