ห้างแว่นช็อปสตาร์แจกแว่นตาสำหรับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ห้างแว่นช็อปสตาร์ จัดโครงการ “ปิดทองหลังพระ” แจกแว่นตา ๑,๐๐๐ อัน ฟรี สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาสายตา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง