อบรมการใช้งาน TrueVirtualWorld และ VROOM

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมอบรมการใช้งาน TrueVirtualWorld และ VROOM โดยวิทยากร นายอลงกต จิตต์ณรงค์ เจ้าหน้าที่ ICT Talent จากโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง