อวยพรสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่หัวหน้าส่วนราชการ

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ในตำบลจอมบึง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2563