เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชจอมบึง ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบ On-Site

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชจอมบึง ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบ On-Site ที่โรงเรียนอนุบาลจอมบึง