เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอมบึง ออกให้บริการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK.

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอมบึง ออกให้บริการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK. ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตามมาตรการ เปิดเรียนแบบ On-Site