แจ้ง การปิดภาคเรียน 1/2562 และการเปิด ภาคเรียน 2/2562

แจ้ง -การปิดภาคเรียนที่ 1/2562

-การเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง