โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
ครูยสวรรณ ทองดี ผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ครูยสวรรณ ทองดี ผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Tuesday, September 29, 2020