โครงการ สสส. จอมบึงมาราธอน (ครั้งที่ 35)

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมวิ่งโครงการ สสส. จอมบึงมาราธอน (ครั้งที่ 35)(The Neverending Experiences) ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ. จุด Start/Finish มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
#NeverEndingExperiences
#RaceDay19Jan2020
#จอมบึงมาราธอน2020
#จอมบึงมาราธอนครั้งที่35