โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ร้อยตำรวจเอกสถาพร บุญนาค รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรจอมบึง ได้ให้เกียรติมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและการใช้ความรุนแรง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
#ครูDARE #ต่อต้านยาเสพติด